zaterdag 11 augustus 2012

De bezuinigingen


begin jaren '80 voerden we stevig actie
tegen bezuinigingen in de bibliotheekwereld!
Een reactie posten