donderdag 26 juni 2008

23 evaluatie dingen


1. Neem/geef ons meer tijd

2. Laat de teams als start 1 x gezamenlijk werken

3. Maak iedereen meteen duidelijk dat deelname niet vrijblijvend is

4. Laat de deelnemers in kleine afdelingen in 2-tallen werken

5. Help onzekere starters meteen actief

6. Geef liever korte en bondige instructies

7. Geef het 23-dingen uurtje duidelijk per persoon aan op het rooster

8. Zorg voor voldoende face2face overleg

9. Leg uit waarom 23 dingen belangrijk is

10.Vertel aan de niet-deelnemers waarom hun collega's zo druk zijn

11. Zorg dat er flexibel omgegaan kan worden met rare (computer)vragen

12.Goede apparatuur is dringend nodig zoals geluid en download mogelijkheden

13.Neem klachten serieus

14.Blijf lachen

15.Durf elkaar kritiek te geven

16.Laat je niet onzeker maken, we zijn allemaal verschillend

17.Neem de tijd om elkaar te helpen

18.Neem deelnemers die bedenkingen hebben over privacy elementen serieus

19 Mopper tegen je computer niet tegen je collega's (of huisgenoten)

20.Laat alles rustig bezinken voor hier wonderen van verwacht worden

21 Geef deelnemers ruimte om enkele dingen verder uit te werken, de rest iets oppervlakkiger

22.Laat collega's boven de 60 alleen op vrijwillige basis meedoen

23.Geniet van alle resultaten


& blijf ook lekker boekjes lezen........


Een reactie posten